Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Mere om SPQ (Systemizer Profile Questionnaire)

SPQ’en – Systemizer Profile Questionnaire – er blevet udviklet af Kirsten Callesen og Peter Dyhr med udgangspunkt i professor Simon Baron-Cohens screeningsredskaber (AQ Aspergers quotient, EQ Empathy quotient og SQ Systemizer quotient) samt spørgsmål fra screeningsredskaber af opklaring i forhold til sanse overfølsomhed.

SPQ’en er et screeningsredskab og kan bruges til at tegne en personprofil

At være en person med en Systemiser profil er ikke nogen diagnose eller forstyrrelse, men udelukkende en narrativ måde at forklare om en særlig måde at fungere på. Hvis man er fagperson kan man bruge SPQ’en til at opklare, om der er særlige vanskeligheder ved at fungere på denne måde.

Simon Baron-Cohens oprindelige screeningsredskaber består af AQ (50 spørgsmål), EQ (40 spørgsmål) og SQ (75 spørgsmål). Af disse værktøjer har vi inddraget 20 spørgsmål fra AQ, 20 spørgsmål fra EQ og 25 spørgsmål fra SQ (Hvis du er HR-partner eller fagperson, kan du få tilsendt de eksakte spørgsmål, vi har taget med fra Baron-Cohens tests) samt 20 spørgsmål om social og sansemæssig sensitivitet. SPQ’en består af 85 spørgsmål i alt.

Simon Baron-Cohen opererer i AQ med 5 sub kategorier (opmærksomhed på detalje, opmærksomhed ved skift, social samspil, social kommunikation, samt social forestillingsevne). Disse kategorier er også taget med i SPQ’en.

SPQ’en scorer de enkelte spørgsmål, alt efter hvor relevant det er i forhold til at være en person med en Systemizer profil. Hvis man svarer “Systemizer relevant” på et spørgsmål, så får man 2 eller 1 point afhængig af, hvor meget man synes, det passer eller hvis man svarer “Systemizer forskelligt”, så får man 0 point i et spørgsmål. Den højest mulige samlede score er 170 point.

Den samlede score er lagt sammen af flere subkategorier, som du kan se af eksemplet.

Der er 9 subkategorier i SPQ’en, og hver subkategori er delt ind i 3 mulige scores, hvor man kan få lav, mellem eller høj score. Det indebærer, at man kan have lav
score på 3 ud af 5 AQ subscores og høj score på 2 ud af 5 AQ scores. Ligesom man kan have en mellem score på EQ delen og høje scores på de 2 sanseprofil scores, samt en mellem score på SQ. Helt afhængig af hvordan ens subscores ligger, så vil man få genereret en individuel rapport, som tager højde for ens profil i store træk. Hvis man vil have en tilpasset rapport, hvor alle spørgsmålene bliver tilgodeset, så kræver det en manuel behandling af ens score, hvilket kan lade sig gøre, ved at kontakte en Systemizer konsulent.

Scoring af AQ delen

Der er 4 spørgsmål fra hver af de 5 subkategorier fra AQ (20 spørgsmål i alt), og det indebærer at man kan få op til 8 point for hver subkategori, som tilsammen giver højst 40 point. Når man har taget testen, så får man en autogenereret rapport, som er skrevet ud fra de enkelte scores af subkategorierne. I Simon Baron-Cohens oprindelige AQ test, fik man 1 point uanset om svaret passede lidt eller meget og 0 point, hvis svaret slet ikke passede. I SPQ har vi vægtet svarene med 2 point, hvis svaret passer meget og 1 point, hvis svaret passer lidt, samt 0 point, hvis svaret ikke passer.

Scoring af SSQ delen

Der er 2 sanse profiler med i SPQ’en. Den ene kalder vi Social Sensitiv. Den indbefatter 10 spørgsmål, som har fokus på, at et menneske kan være særlig sensitiv overfor ydre indblanding af andre mennesker i ens liv, uden at det i sig selv indebærer problemer med empati eller indlevelsesevne. Det handler egentlig mest om, at man bliver udmattet ved for megen social kontakt og har brug for tid til sig selv. Man kan være både introvert eller ekstrovert samtidig med at man kan være social sanse sensitiv. Den højeste subscore er 20 point. Den anden kalder vi Sanse Sensitiv. Den har fokus på egentlige sanseintegrationsproblemer i form af lyd, berøring, duft, lys og smag. Hvis man scorer højt på Sanse Sensitiv delen i SPQ, så bliver man udmattet af at være i miljøer, hvor man oplever udfordring af ens sansefilter, så man har brug for tid til at komme sig alene eller i miljøer, der forekommer mere hensigtsfulde. Den højeste score for denne subkategori er 20 point. Tilsammen kan man score højst 40 point i SSQ.

Scoring af EQ delen

Der er 20 spørgsmål fra EQ, hvor man kan få højst 40 point. I Baron-Cohens oprindelige EQ blev spørgsmålene scoret ud fra hvor få point man fik. Jo færre point, des flere udfordringer med empatien. I SPQ versionen har vi vendt svarene om, og dette indebærer, at jo højere score i EQ spørgsmålene, des større udfordringer har man ift. empati.

Scoring af SQ delen

Der er 25 spørgsmål fra SQ, hvor man kan få højst 50 point. Jo mere man kan gennemskue, udregne, gøre brug af, har nemt ved, opsøger eller gennemskuer logiske systemer og viden, des højere er ens score.  Som en del af SQ gemmer der sig en lille organisator profil. Man kan være systemizer og være god til både logiske systemer og systemer som drejer sig om sociale og menneskelige systemer, som fx at kunne lide at arrangere events. Eller man kan score mest på organiserings spørgsmålene, så ens score reflekterer evne og lyst til at organisere ting, snarere end at man også er tiltrukket af logisk og vidensbaseret indhold.

Hvorfor er testen lavet?

Der er mange mennesker, som har brug for at få øget deres selvindsigt og som fungerer i miljøer, hvor der er brug for større viden om netop disse menneskers måder at fungere på. I vores arbejde som konsulenter har vi gentagende gange haft behov for at kunne screene mennesker med høj grad af specialiseringstalenter, men som samtidig har haft nogle udfordringer med at fungere i sociale sammenhænge.

Med afsæt i Simon Baron-Cohens systemizer teori (The Extreme Male Brain), introducerer vi Systemizer profilen, som består af forskellige facetter. Hvis man har visse træk fra autismeprofilen, hvis man er udfordret omkring empati, hvis man er sårbar i forhold til sansemæssige ting og hvis man har en god evne til at systematisere, så er der en stor sandsynlighed for, at man har en Systemizer profil. SPQ’en screener for netop denne profil.

Baggrundshistorien

Daniel Goleman udgav for mange år siden bogen Working with Emotional Intelligence, hvor han beskriver fordelen ved at have en høj grad af følelsesmæssig intelligens i arbejdsmarkeds sammenhænge og hvor han beskriver udfordringerne for de medarbejdere, der ikke har høj grad af følelsesmæssig intelligens.

Der er i de sidste årtier udgivet en stor mængde litteratur om vigtigheden af netop empati, følelsesmæssig intelligens, indlevelsesevne og andre sociale strategier, som anses for at være vigtige konkurrenceparametre for at lykkes som medarbejder og som virksomhed.

Samtidig er det blevet lige så tydeligt, at der er en gruppe medarbejdere, som har mindre lyst eller evne til det sociale eller de har mindre evne eller lyst til at bruge empati i sociale sammenhænge. Denne gruppe medarbejdere kan blive presset af kravene om social intelligens og kan blive udsatte på arbejdspladser, hvis deres særlige begavelse eller evner ikke bliver anerkendte.

Systemizer ønsker med SPQ’en at skabe et sprog og en vej for personer med en Systemizer profil, så de kan lykkes både professionelt og privat og gøre brug af deres ekstraordinære talent indenfor deres fagområde til gavn for alle.