Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Coachingforløb

At lykkes personligt både professionelt og privat giver de bedste resultater for alle medarbejdere, ikke mindst for personer med en Systemizer profil.

Coachingforløbet er for personer med en Systemizer profil og giver en grundig og effektiv indføring i de områder, som er vigtige at kende til og forstå, for at kunne lykkes bedst muligt rent fagligt og arbejdsmæssigt.

Coachingforløbet er sat sammen af forskellige elementer, som tilsammen giver den nødvendige selvforståelse og de nødvendige strategier til at kunne lykkes professionelt.

Der vil igennem forløbet være en udveksling mellem undervisning, coaching, rådgivning, træning og øvelser, som tilsammen skaber de bedste resultater.

Coachingforløbet er som standard bygget op omkring 10 samtaler af 90 minutters varighed, hvor hver samtale vil indeholde 2 nye elementer, der skal arbejdes med. Den første samtale vil have et introducerende indhold og den sidste en evaluerende. Det er muligt at have en chef eller anden relevant person med til den første og sidste samtale i forbindelse med evalueringen af forløbet og mulige tiltag på arbejdspladsen.

Et overblik over coachingforløbets indhold er her skitseret

Samtale 1: Introduktionssamtale og fokuspunktlisten

Formål er:

 • At få overblik over Systemizer coaching forløbet.
 • At aftale datoer for hele forløbet.
 • At lære kunden at kende ud fra fokuspunktlisten.
 • At få et indblik i de områder kunden gerne vil arbejde med ud fra fokuspunktlisten.

Samtale 2: Introduktion til hjernen

Formål er:

 • At få en specialiseret gennemgang af hjernen med fokus på hvordan en hjerne ser ud hos en person med en Systemizer profil.
 • At få kendskab til de underliggende neurale og hjernemæssige funktioner, som underbygger vore tanker, følelser, sanser og handlinger.
 • At få kendskab til de signalstoffer, stresshormoner og neurotransmittere, der giver “grøn, gul eller rød” hjerne.
 • At kunne genkende de signaler, som dukker op, når hjernen skifter “farve”.

Samtale 3: Introduktion til stress sårbarhedsøvelsen og den kognitive diamant

Formål er:

 • At få indblik i grundlæggende og situationsbestemt stress.
 • At kortlægge sin egen stress sårbarheds historie.
 • At lære at arbejde med sin egen stress sårbarheds grænse.
 • At få en introduktion til den kognitive metode og til at lave opklaring på egne stress sårbarheds faresignaler. At kende sine tanke typer (automatiske tanker, leveregel tanker og kernetanker) og forstå hvordan man reagerer i forskellige situationer/miljøer.

Samtale 4: Gennemgang af stress sårbarhed og introduktion til de 5 signalstoffremmere.

Formål er:

 • At arbejde med egen stress sårbarhed ud fra en prioriteret liste og lære at lave opklaring på egen stress historie. Hvornår har personen “grøn, gul eller rød” hjerne og hvad er grunden.
 • Opklare hvilke strategier der skal i fokus for at kunne passe bedre på sig selv.
 • Gennemgå de 5 signalstoffremmere og den indvirkning konkrete livsstilsfremmere har på performance niveauet. Lav opklaring på hvilke områder, som kan og skal arbejdes med.

Samtale 5: Introduktion til “top down bottom up” tænkning og gennemgang af assessment værktøjet SPQ (Systemizer Profile Questionnaire)

Formål er:

 • At gennemgå “top down bottom up” modellen og få indblik i, hvordan man laver konceptdannelse og automatiserer viden i hjernen. Hvilke udfordringer man har ved “top down” på social viden og ved andre umiddelbare ikke væsentlige krav.
 • At gennemgå resultatet af SPQ-testen og lave opklaring på kundens profil. Hvilke styrker og udfordringer kan SPQ-testen give indblik i.

Samtale 6: Introduktion til KAT-skemaet og “udvidet sort/hvid tænkning”

Formål er:

 • At lære at bruge KAT-skemaet (Kognitiv Affektiv Træning) til opklaring, analyse og strategidannelse i forhold til konkrete situationer, hvor der opleves strategiunderskud.
 • At træne i at lave nye sociale strategier, der i situationen kan give bedre handlemuligheder, reducere stress og øge gode tanker/følelser på samme tid.
 • At gennemgå “udvidet sort/hvid” modellen, som er et analyse værktøj til at undersøge, hvad der skaber spændinger og udfordringer i forhold til bestemte personer, situationer eller udfordringer. Indføring i hvilke mekanismer som gør, at man som en person med en Systemizer profil kan komme til at droppe en relation, et job eller en aktivitet, fordi man er ”færdig” med den. Finde eksempler fra kundens liv. Finde andre strategier før det kommer til sort/hvid strategien.

Samtale 7: Introduktion til “de sociale cirkler” og empatisk gensvar

Formål er:

 • At gennemgå “de sociale cirkler” for at give et overblik over de sociale spilleregler, som alle lever efter. Træning og afdækning af det sociale liv og de 12 forskellige områder, som er grundlæggende for at lykkes socialt i alle sammenhænge
 • At introducere “empatisk lytning og gensvar” og måden vi bedst kommunikerer på i sociale sammenhænge, så alle oplever sig forstået og inkluderet. Introduktion til kropssprog, følesprog og talesprog.

Samtale 8: Introduktion til konfliktkurven, “hjulet” og Sweetspot-øvelsen

Formål er:

 • At give en introduktion til konfliktkurven ved brug af hjernefarve og dialogskabende værktøjer
  • Hvad er de udløsende årsager til konflikter på arbejdspladsen (eks. krav, afvisning, social- og sansesensitivitet, leveregelsammenstød).
  • Hvilke strategier kan/skal bruges ved hver sekvens/optrapning/nedtrapning? Introduktion til de 4 regler for konfliktnedtrapning!
 • Introduktion til “hjulet” – et værktøj til personlig udvikling og afbalancering af personlighed i forskellige sammenhænge.
  • Indblik i dynamikken ved ens personlighed.
  • Kortlægning af ens personlige “hjul” med beskrivelser af karaktertræk, svagheder, interesser, relationer, værdier.
  • Lave opklaring ved brug af den kognitive diamant og dannelse af nye leveregler for hvert element og personligstræk.
  • Hvordan kan man ”låne” tanker/leveregler fra ens hensigtsmæssige karakter træk, som kan bruges når man er i spil på en uhensigtsmæssig måde?
 • Introduktion til Sweetspot-øvelsen gennem kortlægning af personlige talenter og styrker, personlig passion og personlighedstype.

Samtale 9: Gennemgang af resultaterne fra Sweetspot-øvelsen

Formål er:

 • At finde sit personlige sweetspot – det område hvor man lykkes bedst udfra bestemmelsen af sine talenter og styrker, sin passion og der hvor man har høj energi og ens personlighedstype.
 • At lave en plan for af udvikle og bruge sig selv og sit personlige sweetspot professionelt ift. jobmuligheder, uddannelser og karriereplanlægning.
 • Introduktion i at positionere sig ift. arbejdsrelationer (360 grader) og professionelle teams.

Samtale 10: Opsamling og evaluering af coaching forløbet

Formål er:

 • At lave en evaluering på forløbet – evt. sammen med en chef
 • At beslutte sig for, hvad der skal gives videre af information til ens arbejdsplads, kolleger, familie
 • Overveje hvad næste skridt kunne være ift. arbejdsmiljø, outplacement, karriereplanlægning, eksisterende job

Priser

Samlet coachingforløb

Kr. 25.000

Introducerende samtale

Kr. 2.500
(denne 90 minutters samtale indgår som første samtale i coachingforløbet og er inkluderet i coachingforløbets pris, hvis dette tilvælges)

Personliggjort SPQ rapport

Kr. 3.300
Ønsker du at få en personlig behandling af SPQ spørgeskemaet, hvor en konsulent gennemgår dine besvarelser og går i dybden med indholdet af dine besvarelser, samt laver en personlig SPQ-rapport, kan du bestille den her.

Personliggjort SPQ rapport og mundtlig tilbagemelding

Kr. 7.500
Ønsker du at få en personlig behandling af SPQ spørgeskemaet, hvor en konsulent gennemgår dine besvarelser og går i dybden med indholdet af dine besvarelser, samt laver en personlig SPQ-rapport og giver en mundtlig 2 timers tilbagemelding og forklaring på resultatet og rapportens indhold, inklusiv muligheden for en kort introduktion til testen, inden den påbegyndes, kan du bestille den her.

Alle priser er eksklusiv moms. For privatpersoner og organisationer medregnes ikke moms.
Hvis det foregår på virksomhedens adresse, betales yderligere 1.000 kr. pr. time i køretid, plus kilometergodtgørelse i henhold til statens takster (3,54 kr. pr. km.).


Kontakt os