Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Generel information om personer med en Systemizer profil

Der findes to hovedgrupper af personer med en Systemizer profil. Den ene gruppe opfinder og udvikler nye systemer, den anden gruppe vedligeholder og udvikler eksisterende systemer. Begge grupper er kendetegnet ved at de ser efter mønstre og sammenhænge og har en fornemmelse for, hvordan noget nyt eller noget eksisterende kan se ud. Begge grupper er systemtænkere og har en høj grad af specialiseret viden og faglighed, som de bruger til at lykkes arbejdsmæssigt eller i deres fritid.

Personer med en Systemizer profil er mennesker, som udmærker sig ved en højere grad af kreativitet, innovation, organisationstalent eller “ud af boksen tænkning” end gennemsnittet. Vi finder personer med en Systemizer profil i mange forskellige faggrupper, hvor der er brug for en høj grad af evne til at bearbejde, bruge og formidle viden og data.

Personer med en Systemizer profil kigger, både privat og på arbejdspladsen, efter mønstre og sammenhænge i alt hvad de gør. De er ikke fokuserede på de sociale sammenhænge og spilleregler, men har en Systemizer tilgang til alt hvad de gør. De tænker i systemer, selv når det gælder sociale sammenhænge.

Personer med en Systemizer profil har som oftest en stor specialviden på nogle bestemte områder. De vil som oftest være eksperter og være førende indenfor deres felt.

Det kan være svært for personer med en Systemizer profil at udvikle sociale relationer og trives i sociale sammenhænge. Det gælder både på arbejdspladsen og i privatlivet. Personer med en Systemizer profil kan tit blive isoleret på arbejdspladsen og have svært ved at forstå non-verbal kommunikation, ironi og hvorfor de sårer andre mennesker. Uærlighed eller underforståede bemærkninger har personer med en Systemizer profil ikke nemt ved at opfange og de kan ende med at blive deprimerede, fordi de ikke kan få deres sociale liv til at fungere.

Personer med en Systemizer profil kan have svært ved at kommunikere hvad de tænker, føler og mener på en nem og forståelig måde for andre, som ikke har den samme faglighed eller special viden, som dem. Det samme gælder, når der opstår konflikter eller situationer, som kræver en større social indføling for at kunne løses.

Nogle gange kan personer med en Systemizer profil faktisk være rigtig gode til at networke og fungere fint i sociale sammenhænge og gøre brug af deres empati. For denne type personer med en Systemizer profil kan udfordringen nærmere bestå i at blive overloadet med empatiske indtryk, uden at de har en intuitiv fornemmelse for, hvordan de skal håndtere det sociale efterspil. Man kan tale om, at nogle personer med en Systemizer profil ikke har en empatiforstyrrelse, men snarere en strategiforstyrrelse i forhold til at håndtere de mange emotionelle og sociale indtryk, som de bliver påvirket af på en arbejdsplads.

Personer med en Systemizer profil bygger deres liv op omkring nogle faste og klare vaner og rutiner, både privat og på arbejdspladsen. De er ikke særlig fleksible, når det gælder at ændre på allerede fastlagte måder at arbejde på eller gøre tingene på.

Personer med en Systemizer profil har som regel nogle få, men meget klare interesser og hobbyer, som de lægger en meget stor energi ind i.

Personer med en Systemizer profil kan, hvis de bliver set og anerkendt for deres stærke sider, bidrage til megen nytænkning og innovation indenfor ethvert område.